NS2021_vertical_black_RGB
KS_mlin_black_RGB
Logo za word-01-2

Muzička predstava i radionica za decu

Inspirisano delom Petera Lunda Veštica Hilari ide u operu

Tekst: Radoslava Vorgić Žuržovan i Maja Grgić
Igraju: glumica Sonja Leštar i operska pevačica Radoslava Vorgić Žuržovan
Radionicu vodi: kompozitorka Nataša Đuragić
Koreografija: Sonja Leštar
Kostim: Nataša Vranešević
Dizajn tona i svetla: Maja Grgić
Scenografija: Maja Grgić
Režija: Maja Grgić

Opis događaja

Premijerno izvodjenje 12. 9. u 10h, 14h i 18h u KC Mlin

Prvi deo – muzička predstava za decu u trajanju od 30 minuta.

Drugi deo – Radionica koja se nastavlja nastavlja odmah nakon predstav, u trajanju od 40 min, kojoj se, pored glumice i operske pevačice priključuje kompozitorka. Gledaoci predstave postaju učesnici radionice. Predstava je povod za direktno uključivanje u stvaranje muzike, te deca sa kompozitorkom na licu mesta komponuju svoju prvu kompoziciju.

Na ovaj način dobijamo konkretan proizvod – kompoziciju koju su napravili gledaoci i učesnici zajedno.

Ulaz na predstavu je besplatan kako bi ova edukativno-umetnička predstava bila dostupna što većem broju dece različitih socijalnih statusa.

Ciljna grupa ovog projekta su deca uzrasta od 5 do 7 godina koja ne moraju imati muzičko obrazovanje. Usredsredili smo se na vrtiće, osnovne škole i marginalizovane grupe (romska deca, deca sa fizičkim ili mentalnim smetnjama, socijalno ugroženi…), te smo u saradnji sa Novosadskim dečijim kulturnim centorm, KS – Mlin, Novi Sad 2021 i vrtićem Školigrica napravili organizovanu posetu za premijerno izvođenje.

Događaj je podržan na javnom konkursu za podršku lokalnim umetnicima kroz realizaciju programa u prostorima Kulturnih stanica “Umetnici. Sad!”

Reč rediteljke

Velik broj dece nema kontakta sa klasičnom muzikom. Oni su konzumenti onoga što im se nudi u okolini, a svi smo svedoci da to najčešće nije kvalitetna muzika.

Klasična muzika slovi za nešto strano, dosadno, nešto što mnogi ne razumeju, te samim tim deca nisu u prilici da je slušaju često, a pogotovo nema ko da im na njima jasan način objasni kako se sluša muzika ili opera.

Ova predstava služi da edukuje decu tako da počnu da doživljavaju muziku na pravi način, da počnu da je razumeju, da nauče šta sve i na koji način muzikom može da se prikaže, a potom (kroz radionicu) da se i sami oprobaju kao muzičari, kompozitori, dirigenti i da shvate muziku iznutra, a ne samo kao pasivni slušaoci. Veoma je bitno da na licu mesta dobijaju i proizvod svog rada – svoju zajedničku kompoziciju.

Takođe, nakon što prođu sve ovo, konačno mogu shvatiti da opera nije nešto što je rezervisano za neke posebne ljude, već za sve nas, kao i da klasična muzika nije dosadna, već da je i ona igra, kreativnost, timski rad, emocija, priroda i da ima ideju.

Mi ne očekujemo da ova deca postanu profesionalni muzičari, već da se upoznaju na njima prihvatljiv način sa muzikom, i na vreme steknu ljubav prema istoj, ili je ne steknu, ali je bitno da su dobili priliku za to.

Svojevrstan način edukacije.

Interaktivna predstava koja je zbog svoje forme bliska deci, jer se kroz nju plastično uči i pamti zbog vizuelnog elementa ”lekcije”, a potom radionica, gde će stečeno znanje da osete i kroz praksu, i na kraju da možda prepoznaju svoju ljubav prema muzici ili talenat koji poseduju, a da toga nisu bili svesni. Ukratko – stečeno znanje dobija upotrebnu vrednost.

Kroz ovakav vid rada cilj je preoblikovati pasivnog posmatrača u direktnog aktera koji se ne zadovoljava samom interpretacijom već uči, a naučeno na licu mesta primenjuje.